کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


2:30 عصر پنج‌شنبه، 19 تیر 1393

آموزش و پرورش مولد سرمایه انسانی است


توسعه اجتماعی بدون افرادی با شخصیت توسعه یافته امکان پذیر نیست. در این میان، آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی که وظیفه تعلیم و تربیت افراد جامعه را برعهده دارد و به عبارتی مولد سرمایه انسانی است در فرایند توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که، به جرات می‌توان گفت هر گونه تحول اساسی در جامعه مستلزم متحول شدن نظام آموزشی آن جامعه است. در نظام آموزشی جوامع توسعه یافته فرد علاوه بر کسب مهارت و دانش با هنجارها ،قوانین اجتماعی و حقوق شهروندی آشنا و برای ایفای نقش های مختلف در جامعه آماده می شود.اهمیت نظام آموزشی تا جایی است که یکی از بنیان‌گذاران آموزش و پرورش ژاپن  با توجه به نقش موثر آموزش و پرورش  در توسعه اقتصادی- اجتماعی می‌گوید: ما نه هیچ منبع طبیعی داریم  و نه هیچ قدرت نظامی،ما فقط یک منبع داریم و آن هم ظرفیت فکری مغزهایمان است و این منبع تمام نشدنی است.آنچه حائز اهمیت است اینکه نظام آموزشی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم توسعه شاید در جامعه ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است به طوری که، به نظر می رسد در حال حاضر نقش نظام آموزشی در جامعه ایران فقط به علم آموزی و آماده کردن افراد برای ورود به مدارج بالا خلاصه شده است. با توجه به اینکه بسیاری از صاحبنظران علوم اجتماعی نظام آموزشی یک جامعه را عامل  رشد و توسعه اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی می‌دانند،اصلاح و تغییر در تمام ابعاد نظام آموزشی جامعه ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  در این راستا ضروری است اصلاح ساختارها ،برنامه‌های و محتوای دروس توام با اصلاح و تغییر در روند  گزینش معلمان صورت پذیرد. معلمان به عنوان  یکی از مهم ترین ارکان تعلیم و تربیت در همه جوامع  از اهمیت ویژه‌ای  برخوردار هستند. معلم مجری برنامه‌های آموزشی،انتقال دهنده محتوی دروس آموزشی، عامل آشنایی افراد با قواعد و هنجارها و فرهنگ و به طور خلاصه تربیت کننده نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است. بر این اساس، هر نوع اصلاح و تغییر در راستای بهبود وضعیت نظام آموزشی در گرو کیفیت کار معلمان در نظام آموزشی آن جامعه است. بنابراین، برای تربیت افراد سالم با شخصیت توسعه یافته علاوه بر اهمیت گزینش معلمان در زمینه‌های علمی و آموزشی از بین برترین افراد جامعه، ضروری است سلامت روانی  و سلامت نظام شخصیت نیز در گزینش معلمان مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد چرا که،  عدم  توجه به سلامت روانی و نظام شخصیت توسعه یافته معلمان  موجب تولید و باز تولید افراد آسیب پذیر و آسیب‌زا در جامعه خواهد شد

 

مینا بابایی

پژوهشگر اجتماعی

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه