کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


10:42 صبح دوشنبه، 23 تیر 1393

هاشمي رفسنجاني كانديداي رياست مجلس خبرگان


 

 

پس از به كما رفتن آيت الله مهدوي كني، رييس مجلس خبرگان رهبري گمانه زني ها در مورد رياست اين مجلس بالاگرفت تا اينكه آيت الله هاشمي شاهرودي رياست موقت اين مجلس را عهده دار شد اما به نظر مي رسد اين انتخاب قطعي نيست و تكليف رييس آينده مجلس خبرگان در نشست شهريورماه روشن شود. اين نقل قولي است كه يك عضو مجلس خبرگان رهبري ديروز به خبرگزاري تسنيم گفت. ابوالحسن مهدوي، عضو مجلس خبرگان از اصفهان با تاييد اينكه رياست آيت الله شاهرودي موقت است، خاطرنشان مي كند: «آيت الله هاشمي شاهرودي به دليل اينكه نايب اول رييس مجلس خبرگان هستند از اين نظر هم اكنون عهده دار رياست مجلس خبرگان رهبري هستند كه موقت است تا زماني كه به طور رسمي راي گيري و تصميم نهايي گرفته شود». او زمان راي گيري را «شهريورماه» دانست و افزود: «در آن زمان در صحن مجلس خبرگان گزينه هاي احتمالي مطرح مي شود، البته صحبت هايي در قبل و اكنون مطرح شده اما هنوز مورد قانونمندي طرح نشده است». سخنان اين عضو مجلس خبرگان همزمان است با سخنان عضو ديگر مجلس خبرگان در همين زمينه كه با سخن گفتن از احتمال كانديداتوري هاشمي براي رياست مجلس در يك برنامه تلويزيوني، بار ديگر اين بحث را تبديل به يكي از بحث هاي داغ محافل سياسي كشور كرد. البته پيش از احمد خاتمي، دبير شوراي نگهبان هم نسبت به فعاليت و تحرك برخي از جريان ها و گروه ها براي انتخابات مجلس خبرگان ابراز نگراني كرده و گفته بود كه برنامه ريزي برخي جريان ها براي «تصرف» مجلس خبرگان وظيفه شوراي نگهبان را سنگين تر مي كند. با اين وجود احمد خاتمي به نظر مي رسد موافق اين حرف نيست چرا كه تاكيد كرد: «جاي نگراني وجود ندارد». خاتمي در گفت وگوي تلويزيوني خود تصريح كرد: «كساني تلاش مي كنند فضاي انتخابات آينده خبرگان را با نشاط كنند، اما نگراني اين است كه مبادا مجلس خبرگاني كه در جايگاه تعيين رهبري است در بازي هاي سياسي بيفتد و اين نگراني وجود دارد كه افرادي از الان آدم ها را ببينند و حتي گاهي آنها را بخرند و يا گاهي تهديدها و تحميل هايي كنند.» به نظر مي رسد جريان اصولگرا به شكل جدي نگران حضور جريان هاي معتدل در مجلس خبرگان رهبري و حمايت آنها از هاشمي رفسنجاني است. احمد خاتمي در بخشي از صحبت هايش مي گويد كه حوادث 88 تاثير مستقيمي بر مجلس خبرگان و جايگزيني آيت الله هاشمي با آيت الله مهدوي كني نداشت اما پس از آن سال، بسيار كوشيدند تا نفوذ هاشمي به حداقل برسد، چه به گفته عضو مجلس خبرگان هاشمي «تذكراتي زيادي گرفت تا عليه فتنه گران موضع گيري كند»، اما او اين موضع گيري ها را انجام نداد تا از رياست مجلس خبرگان كنار رود. روايت امام جمعه موقت تهران از اين ماجرا چنين است: «انتخاب نشدن جناب آقاي هاشمي براي رياست خبرگان دريك فضاي بسيار صميمي صورت گرفت، اولاآقاي مهدوي كني شرط كردند كه خود آقاي هاشمي بگويد كه بنده كانديدا شوم كه آقاي هاشمي هم اين را گفت كه من كانديدا نيستم و آقاي مهدوي هم اعلام كانديداتوري كردند، بنابراين در يك فضاي بسيار صميمي اين جابجايي صورت گرفت، ولي چون قرار است در اين برنامه شفاف صحبت كنيم بايد بگويم كه فضاي بيروني بي تاثير در اين انتخاب نبود.»با وجود اين تلاش ها حالاممكن است دوباره هاشمي رفسنجاني به كرسي رياست مجلس خبرگان برگردد. همچنان كه احمد خاتمي به اين نتيجه رسيده كه «هاشمي رفسنجاني براي رياست خبرگان اعلام كانديداتوري خواهد كرد» و در اين باره مي گويد: «اين احتمال به عنوان يك احتمال وجود دارد. يكي از كانديداها ايشان خواهد بود. ولي كانديداهاي ديگري هم مطرح خواهند شد و روز اول اجلاس تصميم گيري خواهد شد. نايب رييس اول آقاي هاشمي شاهرودي هستند و جلسات را اداره مي كنند و قهرا در روز اول انتخاب اگر ايشان هم كانديدا شدند يكي از كانديداها خواهند بود.» با همه احتمال هايي كه هست، بر اساس اتفاق هاي دوره هاي گذشته، مي شود اين فرض را محتمل دانست كه از ميان دو آيت الله هاشمي بهرماني و هاشمي شاهرودي تنها يكي كانديداي رياست مجلس خبرگان خواهد شد.

 

روزنامه اعتماد

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه