کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


8:30 عصر جمعه، 19 دی 1393

پرسش کانون فرهنگیان استان اصفهان از صاحب نظران

تعلیم معلم و نامهربانی دانش آموز!


قطار خشونت دوباره به حرکت درآمد و بازتولید آن در مدرسه ای نقاب از چهره کشید و خبرساز شد!

این بار دانش آموز کلاس هفتمی از روستای اسفرجان شهرستان شهرضا اسلحه به دست، معلم علوم خود را تهدید نمود و با شلیک گلوله ای از صحنه گریخت و سوالات متعددی را به ذهن ما متبادرکرد:

1-علت رخنه خشونت به محیط های آموزشی؟

2-دلایل کاهش صبر و بردباری در میان معلمان و دانش آموزان؟

3-آبشخور این گونه واقعیات کجاست؟

4-چه کس یا کسانی در این رابطه مقصرند؟

5-آیا در کشوری که فرهنگ دیرینه دارد می توان از این گونه واقعیت ها گریز کرد؟

 

مقالات راهبردی خود را به ایمیل کانون فرهنگیان استان اصفهان ارسال نمایید:

isfahankafa@gmail.com

با سپاس

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه