کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


9:51 صبح پنج‌شنبه، 14 اسفند 1393

بیانیه کانون فرهنگیان استان اصفهان پیرامون تجمعات اعتراضی معلمان


به نام خداوند جان و خرد

همکاران  ارجمند !

معلمان یک بار دیگر قامت راست کردند و قد کشیدند و با اعتراض آرام خود رفتار مدنی مدرنی را در سپهر جامعه ی ایران زمین به نمایش گذاشتند و با بیان و انعکاس خواسته های خود، روی پلاکاردها  بی صدا نوشتند و بی صدا خواندند. معلمان دردمند علی رغم میل باطنی خود کلاس درس را رها کردند و در راستای دفاع از حقوق حقه ی خویش و اعتراض به وضع موجود و "نه" گفتن به فقر و فرق، فریاد تظلم خواهی خود را به گوش  مسئولان اجرائی درد آشنا ! و مجلس نشینان واقع گرا !!!  رساندند. معلمان، فریاد خود را« سکوت » کردند به گونه ای که اگر به چشمان آنها نگاه کنیم کر خواهیم شد.

همکاران گرامی !

   چون کوه نشستم من با تاب وتب  پنهان                       صد زلزله بر خیزد آن گاه که برخیزم

اکنون بر ماست که با هوشیاری و تیز بینی در این مجال تاریخی از هرگونه حرکتی خارج از چهار چوب تصمیمات « شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور» که معمولاً و مرسوماً با صدور بیانیه های گوناگون صورت می گرفت و مسئولان کانون هر استان با رایزنی و حضور خود در همه ی اجتماعات در پی اجرای آن برمی آمدند خودداری کنیم.

همکاران گرامی !

ای سایه سحر خیزان دلواپس خورشیدند

                                                                                       باسپاس

کانون فرهنگیان استان اصفهان

                                                                                          ١۴ اسفند ۹۳

 

 

آدرس تماس:

www.isfkafa.ir

isfahankafa@gmail.com

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه