کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


5:26 عصر شنبه، 1 فروردین 1394

پیام تبریک کانون فرهنگیان استان اصفهان به مناسبت فرا رسیدن بهار طبیعت


 

بـه نام خدای بهار آفرین  / بهار آفرین را هزار آفرین

به جمشید و آیین پاکش درود / که نوروز از او مانده در یادبود . . .

 

همکار فرهنگی

اینک که بهار تا دروازه های شهر "اتحاد برای پیشرفت" جلو آمده، جهت بازآموزی غنچه های سبز که بر شاخسارها ی جان گرفته بالندگی می کنند، همدل شویم و هماهنگ و قاعده مند سرمستی بهار را پاس بداریم و از درگاه مدبر هستی ،احسن الحال را برای خودمان و دیگران آرزو کنیم.کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس "خدا".

خدا آن ملتی را سروری داد               که تقدیرش به دست خویش بنوشت

به آن ملت سر و کاری ندارد               که دهقانش برای دیگران کِشت

 

کانون فرهنگیان استان اصفهان

                                                                                     ١/١/۹۴  

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه