کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


12:35 صبح جمعه، 15 مهر 1390

تنها دانشگاه ایرانی در بین 400 دانشگاه برتر جهان

در این رتبه بندی ، «شیوه آموزش از لحاظ کارایی و به روز بودن» 30 امتیاز، «توجه به تحقیقات و تولید علم »30 امتیاز ، «مورد استفاده قرار گرفتن و استناد به یافته های دانشگاه در جهان یا همان نفوذ عملی جهانی» 30 امتیاز، «ابداع و نوآوری و استفاده از تحقیقات دانشگاه ها در صنعت» 2 و نیم درصد و «اعتبار بین المللی دانشگاه از نظر داشتن اساتید و دانشجویان» 7 و نیم امتیاز داشته است


خبرگزاری تابناک دانشگاه «صنعتی شریف» در رده بندی بین المللی دانشگاه های جهان در بین 400 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت و در بین دانشگاه های قاره آسیا هم در زمره 40 دانشگاه برتر قرار گرفت .

 
به گزارش تابناک ، موسسه انگلیسی timeshighereducation رتبه بندی سال 2012- 2011 ، خود را منتشر کرده که بر اساس آن دانشگاه صنعتی شریف تنها دانشگاه ایرانی است که با کسی رتبه 337 در زمره  400 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است .

بر اساس اطلاعیه این موسسه ، حدود 13 شاخص برای این رتبه بندی در نظر گرفته شده است که این 13 شاخص در نهایت در یک مجموعه کلی پنجگانه تقسیم بندی شده و در نهایت بر اساس هر امتیازی که این دانشگاه ها در هریک از این 5 شاخص کلی به دست آورده اند ، دسته بندی شده اند .

بر اساس این گزارش در رتبه بندی این موسسه ، «شیوه آموزش از لحاظ کارایی و به روز بودن» 30 امتیاز، «توجه به تحقیقات و تولید علم »30 امتیاز ، «مورد استفاده قرار گرفتن و استناد به یافته های دانشگاه در جهان یا همان نفوذ عملی جهانی» 30 امتیاز، «ابداع و نوآوری و استفاده از تحقیقات دانشگاه ها در صنعت»  2و نیم درصد و «اعتبار بین المللی دانشگاه از نظر داشتن اساتید و دانشجویان» هم 7 و نیم امتیاز داشته است .

در این رتبه بندی دانشگاه تکنولوژی کالیفرنیا ، هاروارد و استنفورد از آمریکا رتبه های اول تا سوم ، دانشگاه اکسفورد انگلستان چهارم ، پرینستون آمریکا پنجم و دانشگاه کمبریج انگلستان رتبه ششم را به دست آورده است .

نکته جالب در این نظر سنجی فاصله زیاد دانشگاه های شرق آسیا با دانشگاه های غرب این قاره به ویژه با دانشگاه های خاورمیانه است و در میان کشور های اسلامی در قاره آسیا نیز فقط نام دانشگاه های ایران و ترکیه دیده می شود.

اگر چه موسسات رتبه بندی دیگر دانشگاهی ممکن است امتیازات تعلق گرفته به شاخص های پنجگانه مذکور را نپذیرند و اولویت ها و امتیازات دیگری را برای رتبه بندی اختصاص دهند ، اما به صورت اجمال این 5 شاخص در عموم رتبه بندی ها به کار گرفته می شود .

لازم به ذکر است که رتبه بندی بین المللی دانشگاه های جهان  این موسسه انگلیسی ، توسط نشریه انگلیسی  «تی اچ ای»  و با همکاری «تامسون ریترز» صورت و منتشر می گردد.

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه