کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir
6:51 عصر پنج‌شنبه، 24 اردیبهشت 1394

اتاق فکر نیاز امروز جامعه


همکاران گرامی،

در این برهه از زمان که تغییرات نامحسوس و مهمی در کلیه ابعاد و سطوح زندگی انسان معاصر در حال رخ دادن است،شرایط موجود ایجاب می کند تا در ارتباط با آن پژوهش های متعدد و غنی فکری صورت گیرد و ماهیت و آثار این تحولات مورد واکاوی قرار بگیرد.بدیهی است شناخت واقعی و عقلانی این فرآیندهای تغییر،ما را در ارایه راهکارهای بومی و ایفای نقش هر چه موثرتر در جهان آتی یاری می رساند.

طرح نظریه اتاق فکر به عنوان مدلی جدید در گفتمان فکر سازی که خواهان تغییر و تحول در ادبیات آموزشی و پژوهشی است ،دعوتی برای خودباوری، خودآگاهی و فراهم سازی فکرخودبنیاد و رسیدن به امکان خود اصلاحی است.

از این روی مدیریت تفکر به عنوان اولین درس فکر توجه خاصی را به خود معطوف می دارد چراکه فکر کردن به عنوان سرمشقی برای ایده سازی در راه تولید دانش و در خدمت افراد اجتماع و تصمیم گیرندگان و دولتمردان نقش اساسی دارد.  در این بین استفاده از توانایی ها و پتانسیل های فکری و تلاش برای گسترش و توسعه همه جانبه فکر و ایجاد یکپارچگی دانش تفکر در قالب اتاق فکر ضروری و اساسی است.

در این راستا تشکیل، اجرا و به منصه ظهور رساندن اتاق فکر برای بررسی مفاهیم فکری به عنوان منطق بنیادین تفکر که خود نیز بسترساز مناسبی برای تمرین فکر کردن، فکرورزی و فکر سازی است،مهم جلوه می کند.

در بررسی تئوریک اتاق فکر به عنوان مکانی برای مفهوم سازی و مفهوم ستانی در حوزه انسانی و بکارگیری راهبردهای عقلانی –منطقی با توجه به ذهنیت های پژوهشی ،آموزشی، رسانه ای و حکومتی، ما را در فرایندی چاره ناپذیر در منطق عملی فکرسازی و سیستمی بودن ادبیات فکری وارد می کند.

این نهاد تلاش دارد که فکر ورزی و نشان دادن راهی برای تفکر نظام مند ایجاد کند که با رویکرد تعاملی با نخبگان و صاحبان اندیشه و استراتژیست های فکری برای توانمند سازی سازمان هایی پژوهشی و حکومتی در مفاهمه های فکری است.

یکی از اساسی ترین رویکردهای اتاق فکر به وجود آوردن دغدغه فکری و فکرسازی برای نهادهای آموزشی و بنیادهای حکومتی برای اتخاذ تصمیمات کارآمد است که لازمه آن پیوندی با گذشته و نگاهی به آینده می باشد.

این نهاد برای استراتژیست های فکری است تا گردهم آیند و روند کنونی را نقد و بررسی کنند و راهی برای اندیشیدن نیز فراهم نمایند و در این راستا بنیادی از فکر سازی پدیدآورند که به احیای فکرورزی در نظریه جامعه فکری منجر شود.

همانطور که می دانیم بین دنیای تحقیقات و ایده ها از یکسو و دنیای سیاست گذاران و دولتمردان فاصله ای است که اجرایی و عملی کردن تصمیمات را به بحرانی عمیق و عدم کارآرایی مدیران اجرایی کشانده است پس با ایجاد و توسعه اتاق های فکر دراستفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های فکری و خلاق در کشور به عنوان نیرویی نوین و موثر که می تواند مازاد تفکر ایجاد و تولید کند و تصمیم گیرندگان و مدیران را به سمت نظام مشارکت قانونی حرکت دهد و باعث خلق ظرفیت های چندبعدی برای حل مسائل حال و آینده شد و مسیری را  برای گسترش راهبردهای واقع گرا و عقلانیت محور برای جامعه ای دانش بنیان فراهم کند.

آنچه حائز اهمیت است چشم اندازی است که به اتاق های فکر در قالب جریانی خود ارتقا و خودتوسعه Generative Developer و نه فقط یک ساختار ساده در رقابت شدید استراتژیک بین کشورها برای توسعه پایدار و حل بحران های مدیریتی و از سوی دیگر روآوردن به توسعه فکری ،گسترش حوزه عمل نخبگان و متخصصان و ترویج شایسته سالاری در حوزه های مختلف تصمیم سازی و ایده پردازی و همچنین در عرصه عملی و اجرایی دانست.

این اتاق فکر بازوی مطالعاتی و مشاوره طراحان و مدیران ارشد حکومتی ،آموزشی،فرهنگی و پژوهشی است به طوری که در برنامه نویسی و برنامه سازی مفهومی و کلامی نقش زیادی خواهد داشت که در مراحل بعدی خود نیز امور را به محک نقد می آورد تا کارکردهای روزانه و به ویژه رفع نقاط ضعف صورت گیرد و به نحوه معقول امکان نقدگرایی و پرسش آفرینی توسعه و نهادینه شود.

رویکرد دیگر اتاق فکر به عنوان مرکزی که به نشست کارشناسی از نخبگان و صاحبان فکری در زمینه های فرهنگی،آموزشی،پژوهش و سیاستی و حکومتی است تا اطلاعات فکری و تعامل های منطقی صورت گرفته را برای سازمان مورد نظر دخیره کرده تا در مواقع مهم سازمان و سیستم از آن بهره مند شود.

   جوامعه نخبه پرور با اتکا به بسط و گسترش مراکز فکری در شرایطی که نهادهای قدیمی تصمیم سازی مختل و مضمحل شده اند،شیوه های جدید تصمیم گیری را متناسب با ارزش های ناب در بسته های پیشنهادی و ساختارهای بروز شده ارائه می دهد.

توانایی ها و امکانات و همچنین خلاقیت مبتنی بر قدرت اراده و فکر که تامین کننده آینده و ایجاد ساختارهای درونی تفکر است، باعث همگرایی و هم افزایی سیستمی و ارتقا سطح تصمیم گیری های صحیح و به موقع در سازمان ها و نظام قدرت بین کنشگران اجرایی است و این خود ضرورت توجه هر چه بیشتر به اتاق های فکر و بسظ زمینه های فکری را بیشتر از پیش نمایان می سازد.

                                                                                        غفاری

                                                                                          کارشناس ارشد علوم سیاسی

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه