کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


7:50 عصر جمعه، 1 خرداد 1394

اصول کلان راهبردی کانون فرهنگیان استان اصفهان


به نام خداوند جان و خرد

همکاران ارجمند

طرح پیش رو، اصول راهبردی کانون فرهنگیان اصفهان است که توسط اعضای تلاشگر اتاق فکر این تشکل تهیه و به پیشگاه همکاران صاحب نظر تقدیم می گردد. درخواست مسئولین کانون از همکاران محترم و صاحب نظران عرصه ی تحقیق این است که نقد علمی خود را جهت اجرایی شدن آن از طریق ایمیل کانون به آدرس isfahankafa@gmail.com به اطلاع تهیه کنندگان آن برسانید. پیشاپیش سپاس خود را اعلام می کنیم.

همکاران گرانقدر

با توجه به هویت (کانون صنفی معلمان) دو موضوع را می توان مدنظر قرار داد (از حیث نظری و عملی) و بر آن تکیه کرد و وفادار ماند.

الف) اصول بنیادی صنفی معلمان؛

ب) اصول راهبردی مبتنی بر تجربه همگانی فرهنگیان؛

اصول بنیادی

1- شأن و منزلت و احقاق حقوق  فرهنگیان و اعتلای  فرهنگ این مرز و بوم؛ 

2- مشارکت بی تبعیض فرهنگیان در سرنوشت خود؛

3- عدالت اجتماعی و امنیت آنان (از هر گونه نابرابری و تبعیض)؛

4-آزادی بیان و اندیشه (معبری برای تولید اندیشه و احراز هویت شخصی)؛

5- اصول بنیادی مدارای اخلاقی و صداقت و شفافیت در تصمیم گیری ها؛

6- تقدم مصالح فرهنگیان بر منافع شخصی و گروهی آنان؛

7- .....................

اصول راهبردی

1- استقلال کانون از مجموعه مدیریتی و اداری آموزش و پرورش؛

2- حرکت توسعه ای مبتنی بر آموزشهای علمی و عقلانی و انسانی (خلاصه کردن تجربه پیشین به منظور عدم تکرار هزینه های اضافی)؛

3- تحمل کمترین هزینه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی؛

4- اصول راهبردی توسعه آموزشی و فرهنگی روز آمد ( همراه با تکنولوژی جهانی)؛

5- ارتباط با جهانِ (ei) و استفاده از تجربه دیگران (کارشناسان و ....)؛

6- دوری از خود محوری و التزام به قواعد و قوانین و وظایف تشکیلاتی و جوابگویی نسبت به آن؛

7- مطالبه محوری بدون سهم خواهی برای رشد جامعه فرهنگی (دوران گفتگو)؛

8- مشارکت همه نیروها در سرنوشت خودشان و حرکت به سوی وضعیت مطلوب (زن و مرد و اقلیتهای قومی و مذهبی )؛

9- آموزش و توجه و تقویت کار گروه ها و قوام NGO در آموزش و پرورش؛

10- ...................

برخلاف آنچه در تاریخ گذشته ایران بوده که بدون کار تشکیلاتی پیشینی به ارتباط، فکر میشده آیا می توان فضای فرجامین گذشته را با خوانشی نو فراچنگ و قُطار طریق فردایمان سازیم؟

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه