کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


1:17 صبح چهارشنبه، 13 خرداد 1394

اسامی اعضای شورای مرکزی کانون فرهنگیان استان اصفهان


اسامی اعضای شورای مرکزی کانون فرهنگیان استان اصفهان 

١.    عبدالکریم نوکندی                   ناحیه ۳             رییس هیأت مدیره

۲.      یدالله شعبانی                         ناحیه ۳               نایب رییس

۳.     محمد اسماعیل ایروانی             ناحیه ۵               خزانه دار

۴.     عبدالرضا باقری                     ناحیه ۶            مسئول روابط عمومی

۵.     مهرداد فرحبخش                     ناحیه ۳             عضو هیأت مدیره

۶.     سعید ابوطالبی                      فلاورجان             عضو هیأت مدیره

۷.      بهمن گودرززاده                  شاهین شهر            عضو هیأت مدیره

بازرسان:

۱.     عبدالله تراکمه سامانی          ناحیه ۳                

۲.     مسعود عسگری                 ناحیه ۲                

 ۳.    علی غفرانی                     شهرستان نایین   

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه