کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir
1:37 صبح جمعه، 23 مرداد 1394

٣ عنصر كليدي در تغيير


تغيير كردن، تغيير دادن و تغيير پذيرفتن عناصر كليدي در پيمودن راه تجدد هستند. تمام دغدغه يك فرآيند تجددخواهي تفسير اين سه عنصر است. بسياري از حوادث در تاريخ تكامل بشري رخ مي‌دهد كه باعث تغيير كردن يك مجموعه يا جامعه مي‌شود. سياست‌هايي بايد در يك ساختار تفكر و ساختمان عادت‌واره‌هاي يك جامعه به كار گرفته شود تا يك جامعه را از هر لحاظ تغيير دهد. همچنين اراده و زمينه‌اي لازم است تا پذيرفتن تغيير اتفاق افتد. اين سه عنصر بسيار كارگشا در پيمودن راه تجددخواهي و توسعه‌يافتگي از هر لحاظ تلقي مي‌شود. در بسياري از جوامع حوادث لازم براي تغيير كردن اتفاق مي‌افتد كه تغيير را بدون آنكه زمينه فرهنگي و فكري آن مهيا باشد با خود مي‌آورد اما در ادامه شكست مي‌خورد زيرا پذيرفته نمي‌شود. براي سيرِ موفق فرآيند تجدد هر سه عنصر در كنار هم كارساز خواهد بود. روزي سياستمداران و فيلسوفان تاثيرگذار به همراه روشنفكران بانفوذ براي تغيير دادن دست به كار مي‌شوند اما غافل از آنكه زمينه تغيير مهم‌تر از هر گامي است. آماده كردن زمينه و چارچوب لازم براي آغاز و قوام يافتن تجدد در يك جامعه از برملا كردن بي‌قوارگي‌هاي شخصيتي يك ساختمان فكري و رسوم اجتماعي‌اش كليد مي‌خورد. مرور و وارسي تاريخ اجتماعي يك فرهنگ بسياري از چالش‌هاي شخصيتي را بر ملا كرده و مي‌تواند آغازي باشد بر انجام فرآيند تغيير كردن و پذيرفتن آن. هراس از تغيير به دليل ناآشنايي و ناآگاهي و در نهايت قضاوت نسبت به اموري است كه در جامعه در حال رخ دادن است. تغيير در هر وجهي كه رخ مي‌دهد نيازمند الگوي رفتاري تازه‌اي است كه از جهان‌بيني متفاوتي نسبت به قبل برخاسته است. در دوران روشنگري در اروپا گروهي برآمدند تا كار كردن را به شيوه‌اي جا بيندازند كه مردم آن را در چارچوب عقايدی كه دارند بپذيرند. آنها كار كردن را نشانه برانگيختگي و سعادت دنيوي تفسير كردند. در اين دوره كار كردن ديگر نشانه نفرين‌شدگان نبود. تفكر كه تغيير كرد، جامعه تغيير يافت. پذيرش تغيير مرحله‌اي است كه پس از حوادث تاريخي و رخدادها و اراده‌هاي سياسي اتفاق مي‌افتد. زمينه كه مهيا شد تاثير شگرفي بر عادت‌واره‌ها مي‌گذارد و سپس عادت‌واره‌ها زمينه را تغيير مي‌دهند و همين شكل ادامه خواهد يافت تا همه‌چيز براي سيرِ روند تجدد كامل شود

محمد زارعي

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه