کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


2:09 عصر چهارشنبه، 1 مهر 1394

تبعيض در محيط و امكانات مدارس


از اول مهر، مدارس سراسر كشور باز مي‌شوند و دانش‌آموزان دوباره هر روز تقريبا نيمي از زمان مفيد خود را در آن سپري مي‌كنند. درباره نقش مدرسه و كاركردهاي آن در تعليم و تربيت بايد گفت در درجه اول آنچه برای هر فردي اهميت دارد توجه به جنبه‌هاي تربيتي و هنر خوب زيستن است و اين موضوعي است كه در آموزش و پرورش و سيستم آموزشي بعضا مورد غفلت قرار مي‌گيرد. هنر همزيستي و خودشكوفايي مهارت‌هايي هستند كه يادگيري آنها در مدرسه از اهميتي وافر برخوردار است و اينها در هيچ كتاب درسي نوشته نشده است. غفلت از جنبه‌هاي تربيتي آموزش و تاكيد بر تعليم و يادگيري سبب شده، هدف از مدرسه رفتن براي عده‌اي فقط دكتر يا مهندس شدن و گرفتن مدرك باشد. جامعه‌پذيري و كيفيت حضور هر فرد در اجتماع مساله‌اي است كه آموزش آن تنها در دوران كودكي و نوجواني و در مدرسه و خانواده ميسر است و اگر اين اتفاق نيفتد نمي‌توان در بزرگسالي انتظار داشت فرد مهارت‌هاي زندگي را بداند. اگر فرد اين مهارت‌ها را در كودكي نياموزد به زحمت در بزرگسالي مي‌توان براي مثال به فرد آموخت كه زمين خواري نكند يا به او ياد داد كه اختلاس نكند. اثر‌گذاري و اثرپذيري در كنار تحمل ديگران و هنر همزيستي در مدرسه به فرد آموخته مي‌شود و خانواده و هيچ محيط ديگري چنين ظرفيتي ندارد. اين كاركرد مدرسه نباید هیچ‌گاه مورد غفلت قرار بگيرد و در مدارس و سيستم آموزشي ملاك نمره و در نهايت مدرك گرفتن باشد. ملاك برتري و موفقيت در اين سيستم آموزشي با ملاكي تحت عنوان نمره سنجيده مي‌شود و در اين شرايط طبيعي است كه تشويق‌ها و حتي تنبيه‌ها نيز بر اين اساس باشد. غفلت از تربيت و تمركز بر تعليم با ملاك نمره گرفتن باعث شده است تنبيه‌ها حالت تهديد، مقايسه و ترساندن به خود بگيرد و اين به هيچ‌وجه سازنده نيست. همه افراد قرار نيست تيزهوش و شاگرد اول باشند و اگر كسي در برخي درس‌ها مهارتي ندارد به معناي كم‌هوش بودن او نيست. علاوه بر اين، با توجه به شروع مدارس و اول مهر چند تذكر را لازم مي‌دانم. تذكر اول به والدين و براي آنهايي كه به ويژه در مدارس بالاي شهر و مرفه‌تر هر روز فرزندان خود را با خودروي شخصي به مدرسه برده و بعد از ظهر برمي‌گردانند. داشتن خودرو و امكاناتي از اين دست بد نيست اما اين افراد باید در اين رفتار خود تجديد نظر كنند. هميشه به ويژه در زمان تعطيل شدن مدارس شاهد ازدحام پدرها و مادرهايي هستيم كه براي بردن فرزندان خود جلو در مدرسه با خودرو توقف مي‌كنند و اين موضوع علاوه بر اينكه باعث ايجاد ترافيك و كندي تردد براي ديگران مي‌شود از نظر تربيتي هم چندان جالب نيست. در كنار تفاوت‌هاي بارزي كه در ميان مدارس كشور در شمال شهر و جنوب شهر شاهد آن هستيم بايد گفت اين رفتارها و اقدامات تبعيض‌آميز در اين سنين براي تربيت و همزيستي سالم و موثر فرد با ديگران مناسب نيست. مسئولان آموزش و پرورش و دست‌اندركاران مدرسه‌سازي بايد بدانند اين همه تفاوت در محيط و امكانات در شمال و جنوب شهر نبايد وجود داشته باشد و حتي اگر قرار است مدرسه‌اي بزرگ‌تر و بهتر بوده و محيط آن استاندارد و با امكانات كافي باشد اين اتفاق در جنوب شهر بايد بيفتد، زيرا اين دانش‌آموزان به دليل محروميت‌هايي كه در خانواده خود تجربه مي‌كنند بيشتر نيازمند اين قبيل امكانات هستند. در كنار همه اين مسائل ‌معلمان نيز باید بکوشند تا الگوهاي تربيتي مناسبی براي دانش‌آموزان باشند. سختي كار و كمي حقوق در كنار دو يا حتي سه شغله بودن برخي از معلمان باعث شده بعضا برخی معلمان به دلسوزي و برقراري روابط عميق با دانش‌آموزانش نينديشند و اين آسيب‌زاست

حسن عشايري

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه