کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


3:10 عصر جمعه، 8 آبان 1394

چرا مطالبات معلمان و بازنشستگان پرداخت نمی شود ؟


مدتی است که بحث مطالبات معلمان و بازنشستگان در آموزش و پرورش به بحث روز تبدیل شده است . نه حق التدریس 3 ماهه اول سال 94 پرداخت شده و نه مابقی پاداش بازنشستگان سال 93 و البته سایر مطالباتی که ممکن است وجود داشته باشد و این موضوع اثر نامطبوعی بر چهره گردانندگان فعلی آموزش و پرورش گذاشته است که به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و تا کنون نیز با این شدت سابقه نداشته است .

اما از همه بدتر ایست که می گویند آموزش و پرورش کلیه وجوه مربوط به هزینه های مربوط به مطالبات را از خزانه برای سال 94 و 93 دریافت کرده است ؟

اما تاکنون نتوانسته بدهی خود را ادا کند !

بحث کسر بودجه 5 هزار میلیاردی آموزش و پرورش می تواند یکی از دلایل اصلی آن باشد اما از سوی دیگر چرا کسر بودجه آموزش و پرورش که به گذشته باز می گردد باید باعث عدم پرداخت حق التدریس و پاداش بازنشستگان باشد ؟

بنابراین به اجمال هزینه های آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار می دهیم .

بخش اصلی هزینه های آموزش و پرورش « ماده یک یا حقوق کارکنان » است که ظاهرا 90 درصد بودجه آموزش و پرورش را در برمی گیرد . البته امسال بودجه آموزش و پرورش به 25 هزار میلیارد بالغ گردیده و نهایتا حقوق نباید از 17 تا 20 هزار میلیارد فراتر رفته باشد حتی اگر باقی مانده را 6 هزار میلیارد محاسبه کنیم که یک هزار میلیارد پاداش بازنشستگان و نیمی از آن هم مطالبات و حق التدریس .

بنابر این هنوز 4500 هزار میلیارد باقی مانده است .

 

نگاهی به سایر هزینه های آموزش و پرورش

هیچ سرانه ای به مدارس پرداخت نمی شود و حتی امور تعمیرات و زیباسازی مدارس توسط شهرداری ها انجام می شود .

بنابراین باید نگاهی به هزینه های بورو کراسی عظیم اداری آموزش و پرورش پرداخت .

علاوه بر هزینه های نگهداری و تجهیز این سیستم عظیم با 350 هزار پرسنل ، هزینه های اضافه کاری ها و حقوق های بالای نیروهای ستادی و سازمان وابسته به آن ، ادارات کل و سازمان های وابسته به آن و مزایایی خاصی که مانند سایر نهادهای دولتی برای نیرو های ستادی در آموزش و پرورش هزینه می گردد امروزه بر کسی پوشیده نیست .

از این که بگذریم شاید استدلال دوستان ستادی این باشد که بودجه اعلام شده کاملا وصول نشده و آموزش و پرورش مجددا با کسر بودجه اعطایی در سال 94 روبروست .

  اما به نظر می رسد که حداقل 5 هزار میلیارد در سال در سیستم اداری و ستادی آموزش و پرورش در حال هزینه است .

البته اینکه این سیستم عظیم باید هزینه کند حرفی نیست چون سایر نهاد های دولتی شاید بیشتر از این هزینه کنند اما در آن نهادها تبعیض کمتری وجود دارد و مطالبات چندانی وجود ندارد و پاداش بازنشستگان حداکثر شش ماهه پرداخت می شود .

اما نمی توان کمبود بودجه در آموزش و پرورش را فقط به گردن وزیر انداخت .

از وزیر مقصرتر  ، تیم اقتصادی دولت و مجلس می باشند که علی رغم حصول کامل به میزان بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش به وزیر اجازه نمی دهند که میزان واقعی نیاز دستگاه خود را در هیات دولت اعلام کند و برای همین همیشه مشکلات مالی در آموزش و پرورش وجود دارد .

این وضعیت در آموزش و پرورش در مدارس - این سنگر اول تعلیم و تربیت -  را تحت الشعاع قرار می دهد .

به هر حال گذشته ها گذشته ؛ باید پذیرفت که وزیر آموزش و پرورش هم از کمبود بودجه در آموزش و پرورش رنج کشیده و لطمه دیده است البته نه به اندازه بازنشستگانی که چشم امید به دریافت پاداش خود داشتند تا با آن پول درد های خود را مرهم گذارند .

گذشته ها گذشته ...

امیدواریم برای بودجه سال 95 آموزش و پرورش همه موارد و کمبودها و مطالبات دیده شود و وزیر محترم قاطعانه در پی کسب بودجه ای مناسب و کافی بر اساس نیازهای کامل یک دستگاه عظیم اداری و آموزشی باشد .

جنگ اول به از صلح آخر  !

وزیر محترم باید تیم اقتصادی دولت را متوجه کند که دیگر با این بودجه های ناکافی نمی توان این دستگاه عظیم اداری و آموزشی را اداره کرد و پافشاری کند .

قطعا دولت محترم و تیم اقتصادی مبرز آن با کم کردن بودجه های دستگاه های تفریحی مثل سازمان ورزش و فوتبال که در آن یک نفر به اندازه صدها معلم و کارمند درآمد دارد به راحتی می تواند هزینه های واقعی آموزش و پرورش را تامین کند تا هم معلمان از این ناراضی تر نشده و هم مخالفین سیاسی دولت بهانه های کمتری برای زیر سوال بردن زحمات طاقت فرسای وزیر و همراهانش داشته باشند ...

 

برگرفته از سایت سخن معلم

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه