کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


4:17 عصر جمعه، 22 آبان 1394

حق سنوات فرهنگیان بازنشسته آموزش و پرورش به زودی پرداخت می شود


پاداش پایان خدمت و حق سنوات برخی از فرهنگیان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش تاکنون پرداخت نشده و یا اینکه به صورت کامل پرداخت نشده است. این گونه بازنشستگان عزیز ، معترض عدم پرداخت این حق قانونی خود بوده و هستند.

 یکی از فرهنگیان بازنشسته اعلام کرد: در سال ۹۳ حدود ۲۵هزار نفراز فرهنگیان بازنشسته شده اند که به جز۱۱ درصد مابقی باداش بایان خدمت ما تاکنون برداخت نشده درحالی که برای شاغلین افزایشی تا۵۰۰ هزار تومان اعمال کرده اند ؛ از وزیر محترم بپرسید آیا بازنشستگان آموزش و پرورش انسان نیستند ، فرزند ندارند ؟

  چرا وزیر محترم صدای بازنشستگان را نمی خواهند بشنوند ؟

سایر ادارات به محض بازنشستگی پاداش ها را پرداخت می کنند ، ما به یک سال هم راضی شدیم لطفا صدای ما را برسانید.

اما حالا روابط عمومی آموزش و پرورش اعلام کرده است که با پی گیری های انجام شده و اقدامات صورت گرفته، پاداش حق سنوات فرهنگیانی که تا اول مهر ماه سال ۹۳ بازنشسته شده بودند به صورت کامل پرداخت شده ولی پاداش حق سنوات آن دسته از فرهنگیانی که طی شش ماهه دوم سال گذشته بازنشسته شدند، تاکنون به میزان ۲۰ تا ۲۵درصد پرداخت شده است.

پرداخت بقیه پاداش حق سنوات بازنشستگان نیازمند یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار است که در آینده ای نزدیک با تامین اعتبار ، این میزان مطالبات فرهنگیان بازنشسته نیز پرداخت شود.

خبر آنلاین

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه