کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


1:26 عصر پنج‌شنبه، 5 مرداد 1391

تابستان 91

گزارش گرد همایی شورای مرکزی کانون های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

اینک ما نیز چون شما روزهای سختی را تجربه می کنیم امّا هرگز از پای ننشسته ایم ،گرد هم آمده ایم تا به دور از هرگونه اندیشه غیر صنفی به دنبال یافتن راه کارهایی برای رهایی از شرایط کنونی بذر امیدی بکاریم و به آنهایی که به گمان خود تیر خلاص حرکت های صنفی را زده و بر طبل نابودی ما می کوبند بگوییم که...


همکاران گرامی

اینک ما نیز چون شما روزهای سختی را تجربه می کنیم امّا هرگز از پای ننشسته ایم ،گرد هم آمده ایم تا به دور از هرگونه اندیشه غیر صنفی به دنبال یافتن راه کارهایی برای رهایی از شرایط کنونی بذر امیدی بکاریم و به آنهایی که به گمان خود تیر خلاص حرکت های صنفی را زده و بر طبل نابودی ما می کوبند بگوییم که :

« شمعیم و با سوختن تا واپسین دم زنده ایم        قطره قطره سوختیم تا آفریدیم خویش را »

در این گردهمایی ضمن تجدید مودّت و تحکیم دوباره ی برادری ها و پیمان ها به این باور رسیدیم که آنچه اکنون در فضای کشور قابل مشاهده است با منطق فرهنگیان همخوانی ندارد و آفتاب عقلانیت را در فضای فرهنگی تیره وتار نشان می دهد . ساقط کردن عده ای از قدرت تفکر ،رجعت به مدارس کپری و ایجاد شرایط سخت معیشتی – منزلتی ، گرفتاری معلمان و به انزوا کشاندن مدیران مدّبر ، ما را در بررسی و تحلیل وضعیت کنونی به نقطه عطفی هدایت کرد و با تشکیل کمیته هایی :

1.    راههای برون رفت از وضعیت موجود با ایجاد اتاق فکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

2.    پیش نویس آئین نامه های شورای مرکزی به منظور ایجاد نظم و انسجام بیشتر تهیه شد.

3.  بررسی روشهای جلوگیری از دخالت های نابجای نیروهای غیر فرهنگی در سرنوشت دستگاه تعلیم و تربیت کشور  انجام گردید.

4.    راه کارهای پشتیبانی و حمایت ازآسیب دیدگان صنفی شناسائی شد .

و تصمیماتی اتخاذ گردید که نتایج آن به زودی در جلسه ای دیگر ، عملیاتی گردیده ، به اطلاع خواهد رسید.

«ما آن شقایقیم که با داغ سینه سوز          جامی گرفته در پی صحرا نشسته ایم»

 

 

                       با سپاس فراوان

             شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه