کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


1:59 صبح جمعه، 9 بهمن 1394

نامه ی یک مدیر مدرسه به وزیر آموزش و پرورش


جناب آقای فانی

وزیر محترم آموزش و پرورش

با عرض سلام و دعای خیر


ضمن عرض احترام و تقدیر و تشکر از تلاش های مجدانه ی جنابعالی در وزارت آموزش و پرورش و باارج نهادن به کارهای انجام گرفته در زمان وزارت جنابعالی ، به استحضار می رسانیم وجود انبوه مسائل و مشکلات آموزشی ،مدیریتی و مالی مارا بر آن می دارد که با ذکر نکاتی همه ی دست اندرکاران این جبهه ی علم و فرهنگ را به تلاش و دقت بیشتر توصیه نماییم .

قطعا وجود مشکلاتی که آموزش و پرورش ایران سال هاست از آن رنج می برد با عمکلرد یک شخص قابل حل نمی باشد ولی روند سیاست های اتخاذ شده موجب پدیدآمدن امیدها و نگرانی ها می شود .


جناب آقای فانی

شما با سابقه ی چهل سال خدمت در سنگر تعلیم و تربیت از وجود مشکلاتی که چرخ این نظام مهم را کند کرده است آگاهید لیکن ما نیز به عنوان بخشی از معلمان این مرز وبوم برخی از دغذغه و مطالبات مان  را با جنابعالی مطرح می کنیم باشد که با توجه بیشتر به آنها و پی گیری مستمر شاهد گشوده شدن گره ی این مشکلات باشیم .


جناب آقای فانی

یکی از اصلی ترین نگرانی های معلمان ایران زمین نگاه نامتناسب  سیاست گزاران به جایگاه و اهمیت آموزش و پرورش می باشد چنانچه این نگاه و سیاست گزاری در بخش  مدیریت و بودجه ی آموزش و پرورش خودرا آشکارتر می کند .این مسئله موجب تزلزل جایگاه مدرسه و معلم و افزاریش مشکلات معیشتی و سردر گمی در نظام آموزش شده است ،چنان که روند بودجه در سال های اخیر و بی ثباتی در مدیریت آموزش و اجرای طرح های به ظاهر کارشناسی شده موجب نارضایتی و تردید نسبت داشتن دغدغه ی آموزش با فرهنگ سیاست گزاران در بین معلمان شده است .


همچنین یکی از مسائلی که موجب سر خوردگی معلمان شده است ،عدم بهره گیری از پتانسیل معلمان و تشکل های آنان در سیاست گذاری آموزش و پرورش می باشد و نگران تر آنکه نحوه ی تعامل با فعالیت صنفی که به دنبال احقاق فرهنگیان بوده است در بسیاری از موارد قهرآمیز بوده به طوری که هم اکنون شش نفر از معلمین فعال در تشکل ها در زندان به سرمی برند که آزادی آنان به یکی از مطالبات معلمان بدل شده است  .

امیدواریم با تلاش و پیگیری شما و حسن نظر مسئولین محترم امر موجبات آزادی این عزیزان فراهم گردد .

امید است باثبات مدیریت و طرح  و اجرای برنامه های آموزش مفید و مترقی و اختصاص منابع مالی متناسب شاهد اعتلای آموزش و پرورش کشورباشیم.

در پایان ضمن تشکر مجدد از شما حضور سبز شما که متبرک به عطر نماز است را در پایتخت خوش نویسی ایران غنیمنت شمرده و توفیق روزافزون را ازخداوند منان آزرومندیم .

فاطمه رحمانی

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه