کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


11:43 عصر چهارشنبه، 28 بهمن 1394

٣٠٠٠‌ میلیارد تومان برای طرح رتبه‌بندی معلمان


دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش در لایحه پیشنهادی بودجه ٩٥، ٢٨٦‌هزارو ٩٠٩‌ میلیاردو یک میلیون ریال اعتبار اختصاص داده است. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ٩٥ که ٢٧ دی‌ماه از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بودجه کل پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش ٢٨٦‌هزارو ٩٠٩‌ میلیارد و یک‌ میلیون ریال است. رقم مصوب بودجه برای این وزارتخانه در سال گذشته حدود ٢٣٠ ‌هزار میلیارد ریال بود. این بودجه به تفکیک حوزه‌ها برای آموزش‌وپرورش به این شرح است: وزارت آموزش‌وپرورش چهار‌هزارو ٢٢٩‌ میلیاردو ٨٨٢‌ میلیون ریال، دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش ٤٤‌ میلیاردو ٦٢٥ میلیون ریال، ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ٢٧٤‌هزارو ٦٦٧‌ میلیارد و ٦٤٧ میلیون ریال، کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی یک‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد ریال، یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم ٤٤٩‌ میلیاردو ٨٦٠ میلیون ریال، سازمان مدارس غیردولتی ٢٩٧‌ میلیاردو ٧٨٧ میلیون ریال، یارانه مسکن فرهنگیان ٣٠٠ میلیارد ریال، فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان یک ‌هزار میلیارد ریال، توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان ٥٠٠ میلیارد ریال، کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی سه‌هزارو ٣٢٣‌ میلیارد ریال، کمک به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی ٥٩٦‌ میلیاردو ٢٠٠ میلیون ریال. این در حالی است که بودجه مصوب این وزارتخانه در سال ۹۴، حدود ۲۳‌ هزار میلیارد تومان بود. با یک بررسی آماری می‌توان تفاوت میان بخش‌های مختلف تخصیص بودجه را در سال ٩٤ و ٩٥ موردبررسی قرار داد. یکی از نقاط مثبت و درخورتأمل بودجه آموزش‌وپرورش در سال ٩٥ درنظرگرفتن کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی است، مسئله‌ای که برای اولین‌بار در لایحه بودجه دیده شده و برای آن ١٥٠ میلیارد تومان نیز در نظر گرفته شده است. یارانه دفترچه، تغذیه رایگان امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم نیز ٤٤‌ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که بودجه مصوب این ردیف در سال ٩٤ حدود ٤١‌ میلیارد تومان بود. همچنین برای کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی در سال ٩٥، ٣٣٢ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته دو میلیارد تومان افزایش داشته است
بودجه مصوب سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در سال ٩٤ حدود ٧,٥‌ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ٩٥ به ٨.٨‌ میلیارد تومان رسیده است و با درنظرگرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال ٩٥ حدود ٢٩‌ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ ضمن اینکه یارانه مسکن فرهنگیان نیز ٣٠‌ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در سال گذشته نیز همان رقم بوده است

بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با درنظرگرفتن تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌‌ای در سال ٩٥ به ٨٢٢‌ میلیارد تومان رسیده است؛ بودجه مصوب این سازمان در سال ٩٤ حدود ٦,٩‌ میلیارد تومان و در سال ٩٥ حدود ٨.٦‌ میلیارد تومان است.

بودجه سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی با در‌نظرگرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالی به ٦٨‌ میلیارد تومان در سال ٩٥ افزایش یافته است که بودجه مصوب این سازمان در سال گذشته ٤٠‌ میلیارد تومان بود و امسال به ٤٣‌ میلیارد تومان افزایش یافت و همچنین بودجه سازمان نهضت سوادآموزی نیز که مصوب آن در سال ٩٤ رقم ٢٥٩‌ میلیارد تومان بود به ٢٨٠‌ میلیارد تومان در سال ٩٥ افزایش یافت که این رقم با درنظرگرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای به ٢٨٤‌ میلیارد تومان افزایش یافته است. گفته می‌شود بودجه آموزش‌وپرورش نسبت به سال گذشته افزایش ٥٠درصدی داشته است

اما بیشترین تخصیص بودجه در سال ٩٥ مربوط به بخش معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش است، بخشی که عهده‌دار رتبه‌بندی معلمان نیز هست و همچنین بحث حقوق و مزایای معلمان و بازنشستگان آموزش‌وپرورش را نیز پوشش می‌دهد. محمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش در گفت‌وگو با «شرق»، با ذکر جزئیات درباره بودجه سال ٩٥ وضعیت رتبه‌بندی معلمان در سال آینده بودجه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی را تبیین کرد و درباره رشد ٥٠درصدی بودجه گفت: «درباره رشد ٥٠درصدی نمی‌دانم دقیقا چگونه به این عدد رسیده‌اند، اما این ٥٠ درصد در لایحه دیده نمی‌شود. بودجه ما نسبت به سال گذشته کل بودجه آموزش‌وپرورش اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی، نسبت به سال ٩٤ چیزی حدود ٢١ درصد رشد داشته است». وی در پاسخ به این سؤال که چه مقدار از این بودجه به رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده شده افزود: «نکته‌ای را که باید یادآور شوم این است که به‌تازگی گفته می‌شود رتبه‌بندی در سال آینده اجرا نخواهد شد، من این را عرض کنم کسانی که با ساختار بودجه‌ریزی در کشور ما آشنا هستند می‌دانند وقتی اعتباری در بودجه سال ٩٤ در حقوق و مزایا پیش‌بینی شد، این اعتبار به‌صورت خودکار و اتوماتیک، در حقوق و مزایای سال ٩٥ هم موردعمل قرار می‌گیرد. بنابراین افزایش ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی در حقوق و مزایای پرسنل در سال ٩٤، به صورت خودکار با افزایش درصدی که معمولا با عنوان افزایش سنواتی اعمال می‌شود و سال آینده ١٢ درصد را برای آن در نظر می‌گیرند، رتبه‌بندی هم در این اعتبارات ضرب می‌شود و کل کارکنانی که در سال جاری از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند شدند، در سال ٩٥ هم مشمول این افزایش خواهند شد و این مزایا برقرار خواهد بود. بنابراین اعتبار رتبه‌بندی به صورت مستقل بودجه دارد و در دل اعتبارات حقوق و مزایای مستمر در لایحه بودجه دیده شده و مورد عمل و پرداخت قرار خواهد گرفت». معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش درباره مبلغ مشخصی که در بودجه برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است، افزود: «با این توضیح که در بودجه ٩٤ وقتی که اعتباری بابت حقوق و مزایا پرداخت می‌شود و در ردیف اعتباری کارکنان می‌رود، به صورت خودکار در بودجه سال آینده هم درج خواهد شد. ما در سال جاری هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان در شش‌ماهه دوم برای رتبه‌بندی معلمان اعتبار اختصاص دادیم. این هزارو ٣٠٠ میلیارد را اگر ضربدر دو کنیم، یعنی برای ١٢ ماه سال حساب کنیم و ضربدر ١٢ درصد افزایش کنیم، بنابراین اعتباری حدود سه هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی برای سال آینده اختصاص پیدا خواهد کرد». بطحایی با تأکید بر اینکه سال آینده طرح رتبه‌بندی با دست پر اجرا خواهد شد، با اشاره به اینکه نسبت به سابقه، معمولا لوایح بودجه که به مجلس می‌رود کاهش پیدا نمی‌کند، افزود: «بنابراین آنچه به‌عنوان بودجه آموزش‌وپرورش از جمله اعتباری که برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده، نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه ما امید به افزایش آن نیز داریم». وی در پاسخ به اینکه میزان افزایش بودجه حوزه مدیریتی وی چه میزان بوده است نیز افزود: «من اگر مشخصا بخواهم عدد بگویم کل بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال ٩٤ حدود ٢١ درصد افزایش پیدا کرده است، از این ٢١ درصد ردیف‌های استانی که بیشترین سهم را دارد، بیشترین افزایش مربوط به حقوق و مزایا است و حدود ٢٨ درصد در لایحه بودجه نسبت به مصوبه ٩٤ افزایش نشان داده است. اما ما یک نگرانی جدی در این لایحه پیشنهادی داریم که این نگرانی کاهش بخش سایر است. بخش سایر یعنی اعتبارات غیر از حقوق و مزایا در بودجه. اعتباراتی مثل نگهداری مدارس، مثل اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی، مثل برخی از اعتبارات پرسنلی، مثل اعتبارات بیمه تکمیلی که متأسفانه اعتباراتش در لایحه پیشنهادی کاهش پیدا کرده و این کاهش، کاهش زیادی است و امیدواریم دولت محترم و مجلس با عنایت به این نگرانی این بودجه را افزایش دهند». بطحایی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا در بودجه سال ٩٥ فکری به حال وصول مطالبات بازنشستگان نیز شده است، گفت: «در لایحه پیشنهادی دولت ابتکار عمل خوبی داشته و آن پیش‌بینی ردیف مستقل برای پاداش بازنشستگان است. در لایحه پیشنهادی چهارهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان مشخصا برای پاداش بازنشستگان پیش‌بینی شده که این پاداش برای بازنشستگان سال‌های ٩١-٩٤ و ٩٥ خواهد بود که بخش عمده‌ای از این مبلغ به دلیل حجم نیروی آموزش‌وپرورش، متعلق به این نهاد خواهد بود. ما در سال آینده به لطف خداوند دیگر با معوقات پرداخت بازنشستگی مواجه نخواهیم بود و بازنشستگان بلافاصله بعد از بازنشستگی پاداش خود را دریافت می‌کنند».

برگرفته از روزنامه شرق

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه