کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


11:46 عصر سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

آبراهام لینکلن به معلم پسرش:

به او بیاموزید...


جامعه شناسان معتقدند کلید توسعه هر جامعه در اختیار آموزش و پرورش آن جامعه است. لذا امروز با یک تحقیق و مطالعه ی میدانی در نظام آموزش و پرورش ایران می توانیم بگوییم در ١٢ سال آینده یا ١٦ سال یا نهایتاً در ٢٠سال پیش رو چه جامعه ای خواهیم داشت. حاکمیت به این نکته ی ظریف باید توجه کند که حتماً می کند، که ما در آینده چه انسانی می خواهیم؛عادل،صادق و توانا یا انسانی بی تفاوت، چیزی که امروز در آموزش و پرورش شاهدیم. به نظر می رسد برای حرکت روی ریل توسعه باید از کسانی بهره جست که بدانند، بتوانند و بخواهند. نباید از ترس مرگ، خودکشی کنیم! لازم است توجه کنیم و بدانیم از قلم شکسته و دهان بسته و شکم گرسنه و... کاری ساخته نیست. آبراهام لینکلن در نامه ای مفصل و دقیق، توصیه های آموزش و پرورشی خود را به معلم پسرش گوشزد می کند. می گوید: "به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد. به پسرم درس بدهید که او بداند که همه ی مردم عادل و همه ی آن ها صادق نیستند و به او بیاموزید که به ازای هر شیاد، یک انسان صادق هم وجود دارد."

و ما امروز کجاییم و به چه سمت و سویی حرکت می کنیم؟

                                                                      شعبانی

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش اصفهان

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه