کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


9:27 عصر چهارشنبه، 29 خرداد 1392

پیام تبریک کانون صنفی فرهنگیان استان اصفهان به فرهنگیان پذیرفته شده در شورای شهر اصفهان


به نام خداوند جان و خرد

 

همکاران محترم فرهنگی پذیرفته شده در شورای شهر اصفهان

با درود بیکران

کانون صنفی فرهنگیان استان اصفهان بر خود شایسته و بایسته می داند که به استحضار برساند:

اکنون که همای سعادت خدمتگزاری بر دوشتان نشسته و مفتخر به خدمتکاری این آب و خاک شده اید، پیروزیتان را ارج می نهیم و آرزومند بهترین ها برای این مرز و بوم هستیم که امیدواریم به دست توانای پرمهرتان جامه ی عمل بپوشد.

همان گونه که می دانید با گسترش روند شهرنشینی و نیاز مبرم به نهادهای مدنی برای اداره جوامع بشری، با همت اندیشمند متفکر و دولت افتخار آفرین جناب آقای سید محمد خاتمی ، شوراهای شهر و روستا بنیان گذاشته شد و کانون صنفی فرهنگیان نیز زائیده و بالیده ی آن تفکر بود. امید که با پذیرش حق و حقوق این طبقه اجتماعی (فرهنگیان) که قطعاً در پیروزی تک تک دوستان نقش بسزایی داشتند در راستای تحقق بخشیدن به آرمان های به حق اجتماعی و شهروندی نهادهای مدنی و صنفی کوشا و پیروز باشید.

در پایان مجدداً از خداوند عزیز منان می خواهیم که توفیق رفیقتان و ردای خدمت بر قامت بلندتان برازنده باشد.

 

کانون فرهنگیان استان اصفهان

                                                                                ٢۸/١٣٩٢/٣

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه