کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


6:49 عصر چهارشنبه، 2 مرداد 1392

نامه یک معلم به روحانی

ملک محمد ابراهیمی


 

جناب آقای روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران

باعرض سلام وآرزوی موفقیت روز افزون

بی شک تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی فقط با سرمایه گذاری درامرآموزش وپرورش وتربیت آینده سازان شجاع ومبتکرو خلاق میسراست .چرا که آموزش وپرورش تنها را تعالی انسان به سوی سعادت است ومسیر توسعه ی هر کشور از آموزش وپرورش پیشرفته ی آن کشور می گذرد.

متاسفانه در طول سالهای اخیرشاهد بوده ایم که برنامه خاص ومدونی در زمینه مسایل ومشکلات آموزش وپرورش وجود نداشته . این جاست که با انبوهی از مطالبات محقق نشده فرهنگیان در زمینه مسائل آموزشی ، فرهنگی واجتماعی وخصوصاً مشکلات اقتصادی ومعیشتی مواجه شده ایم.

پرسش اینجاست که آیا دولتیان درعمل باور داشته اند یا دارند که فرهنگیان قشری تاثیر گذارند؟

متاسفانه دردولتی که رئیس آن آموزش وپرورش را ازمهمترین اولویت های خود می دانست وآن را رکن اصلی پیشرفت علمی اقتصادی واجتماعی ایران معرفی می کرد ،مشکلات فرهنگیان تشدید شده است .مشکلاتی که به عینه دیده می شود و ملموس است: کاهش قدرت خرید ، افزایش هزینه های مسکن و بهداشت ، بی توجهی به نشاط وبهبود کارایی ومهمترازهمه حاکمیت روحیه ی یاَس وناامیدی و... که در این مجال کوتاه نمی گنجد.

چندپیشنهاد:

الف- انتخاب وزیری شایسته وآشنا به مشکلات آموزش وپرورش ، اهل مشارکت دادن معلمان در تصمیم گیری ها و توانمند در ایجاد تغییرات مورد نظر معلمان .

ب- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای ارتقای سطح علمی فرهنگیان

ج- استفاده از نطرات همکاران در تهیّه محتوای کتب درسی وبرنامه های اجرایی .

د - توجه به کانونهای صنفی وپیگیری تشکیل مجدد آنها به عنوان پل ارتباطی فرهنگیان با دولت وجامعه: همه می دانیم که در جوامع پیشرفته وجود اتحادیه ها وکانون های صنفی برای پیگیری مشکلات وارتباط با بدنه ی هرسازمان وآسیب شناسی سازمان مربوطه ، امری پذیرفته شده وضروری است واین تصوراشتباه راازذهن پاک کنیم که کانون های صنفی برای اعتراض کردن ومقابل دولت قرار گرفتن تدارک دیده شده اند.

ه- محدود نکردن درخواست های معلمان به بدهی های معوقه ومطالبات پرداخت نشده ، این عمل در سالهای اخیر به کرّات تکرار شده که در جامعه بازخورد خوبی نداشته است.

امید است همانگونه که روز به روز انتظارات دولت وجامعه از فرهنگیان افزایش می یابد عملاً به خواسته های بحق این عزیزان احترام بگذاریم ،آنهاراازخود بدانیم و به آنها ارج بنهیم

 

ملک محمد ابراهیمی دبیرآموزش وپرورش اصفهان

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه