کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


5:25 عصر شنبه، 3 اردیبهشت 1390

روز جهانی معلم مبارک

کانون صنفی معلمان ایران روز جهانی معلم را به تمامی فرهنگیان ارجمند تبریک می‌‌‌‌‌گوید . شعار روز جهانی معلم در سال 1388: برای ساختن آینده باید امروز روی معلمانمان سرمایه گذاری کنیم امروز اولیای دانش آموزان، دانش آموزان و معلمان ،روز جهانی معلم را با فرستادن پیامک به همدیگر تبریک می‌‌‌‌‌گویند .


کانون صنفی معلمان ایران روز جهانی معلم را به تمامی فرهنگیان ارجمند تبریک می‌‌‌‌‌گوید .

شعار روز جهانی معلم در سال 1388: برای ساختن آینده باید امروز روی معلمانمان سرمایه گذاری کنیم

امروز اولیای دانش آموزان، دانش آموزان و معلمان ،روز جهانی معلم را با فرستادن پیامک به همدیگر تبریک می‌‌‌‌‌گویند .

با کارت‌های‌ تبریک الکترونیکی که سازمان جهانی معلمان طراحی نموده این روز را به فرهنگیان تبریک بگوییم.

جهانیان روز 5اکتبر را برای بزرگداشت معلمان و نقش محوری آنها در هدایت کودکان، جوانان و بزرگسالان جشن می‌‌‌‌‌گیرند. امسال، روز جهانی معلم بر نقش معلمان در چارچوب بحران جهانی مالی و اقتصادی و نیاز به سرمایه گذاری درامور معلمان در حال حاضر به عنوان وسیله‌ای‌ برای تضمین بازسازی بعد از بحران تمرکز دارد.

در طول این زمان دشوار ، دنباله روی از مکانیزم‌ها‌‌ی‌ تدریس حرفه‌ای‌ اهمیت دارد . همچنین بسیار مهم است که با وجود بحران ، از سرمایه گذاری کافی درامور معلمان متناسب با خواسته‌های‌ آنهااطمینان حاصل شود. این نیروی آموزش با دانش ، تجربه و دوراندیشی خود می‌‌‌‌‌تواند بینش جدیدی را که به راه حل‌های‌ جهانی منتهی می‌‌‌‌‌شود را ایجاد نماید.

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه