کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


10:40 صبح دوشنبه، 16 دی 1392

ما بايد در مدرسه هايمان حق اظهار نظر معلم ها را به رسميت بشناسيم


 در دنيايى كه اقتصاد دانش بنيان و قدرت فناورى،سرنوشت كشورها را رقم مي زند، آموزش وپرورش اهميتى بنيادين دارد. ما بايد از طريق آموزش وپرورش شرايطى براى همه فراهم كنيم كه از اين طريق بتوان ضعف ها را به قوت و تهديدها را به فرصت تبديل كنيم و قطار نظام آموزشي را در ريل اعتدال و تدبير واميد قرار دهيم .متاسفانه در آموزش و پرورش با تغيير دولت ها و در ميان آمد و رفت وزيران، وسيع ترين تغييرات هميشه در ساختار مقاطع تحصيلي رخ داده است. مهم ترين اتفاقي كه ايجاد كرده ايم ، مدارس دولتى، نيمه دولتى، غيردولتي، نمونه مردمى، مشاركتى، شاهد، هيئت امنايى پديد آورده ايم وخانواده ها را دچار تشتت و نگرانى كرده ايم.

آن چه از تغيرات سطحي در نظام آموزشي رخ داده حيرت انگيز است. شتاب زدگي، تصميمات غيركارشناسي، طرح هاي يك شبه، آموزش و پرورش را خم رنگرزي نگاه كردن، آفت آموزش و پرورش و بلاي كيفيت است. وزير آموزش و پرورش دكتر فاني، به درستي متوجه منشا بسياري از نا كارآمدي ها شده است و با آسيب شناسي كه انجام داده اند بيش از 700 چالش را در حوزه هاي مختلف شناسايي كرده اند.

وزير محترم برنامه خود را به مجلس شوراي اسلامي بر اساس كيفيت بخشي و نگاهي به اين 700آسیب ارائه كرده اند .ايشان به درستي در گام اول پرهيز از هر گونه شتابزدگي را در همه امور به مديران اعلام كرده وتاكيد نموده اند بدون پيوست طرح توجيهي ونظرات كارشناسي و اجراي آزمايشي هيچ طرحي را در سطح كلان اجرايي نكنند .

اين رويكرد بدون شك مانع از تكرار شتابزدگي و سطح نگري در مديريت ها و ارتقا جايگاه كارشناسان و نظر كارشناسي در برنامه ريزي ها مي شود . آموزش در مدرسه دو ركن اصلى دارد، معلم و دانش آموز كه اين دو بر بستر امكانات آموزشى، كتب درسى، برنامه درسى پنهان، تأكيدات نظام آموزشى و شرايط فردى خودشان حركت مى كنند. ركن اول آموزش و پرورش دانش آموزان عزيز هستند. دانش آموز ما نياز به مدرسه اي دارد كه به او خوب زندگي كردن، خوب فكر كردن،ارزش هاي قرآني، احترام به انسان ها، صلح و دوستي را ياد بدهد. مدرسه بچه هاي ما بايد شاداب ،آرام وبا فضاي گفت وگو،تعامل، آزمون و خطا و مهرورزي به هم باشد.

دانش آموزان ما علاوه بر معلم، آزمايشگاه هم نيازدارند. كار گاه هم نياز دارند، هنر هم نياز دارند.وضعيت مدارس امروز چگونه است؟

كتابخانه و كار گاه و آزمايشگاه را از بچه ها گرفتن، شتابزده مقاطع تحصيلي را كم و زياد كردن، مقاطع آموزشى را جابه جا كردن، قبض و بسط دادن ابتدايى و راهنمايى و متوسطه آن هم بدون آن كه مستندات كارشناسانه و معقولى پشتيبان آن برنامه ها باشد، صدمات زيادى به نظام آموزشى ما وارد آورده است.
هزينه اى بسيارى بر دوش خانواده ها و نظام آموزشى و كشور گذارده و نهايتاً فراگيران ما را گيج و سردرگم ساخته است. هر سال تحصيلى با يك تغيير اساسى آغاز شده است. چه كسى مسئوليت اين تغييرهاى شتابزده را بايد به عهده بگيرد؟كسي كه امروز آمده است؟!

مسئول آموزش و پرورش بايد دورنماى روشنى از آينده و برنامه هاى خود داشته باشد، به دور از سليقه ها و تمايلات و انگيزه هاى فردى وجناحي تصميم بگيرد  ولو اين كه به كند روي و محافظه كاري متهم شود!

نتيجه كار بدون مطالعه و عجولانه و به اصطلاح غير محافظه كارانه مي شود، تبديل كتابخانه و كارگاه و نمازخانه و آزمايشگاه به كلاس، نتيجه اش مي شود، اجبار معلم ها به تدريس در جايي كه نه تخصصشان هست و نه براي آن آموزش ديده اند. نتيجه اش مي شود اين كه سرايدار وانباردار را به عنوان معلم ابتدايي روانه كلاس كنيم ،نتيجه اش مي شود سردرگمي و نگراني خانواده ها و آسيب ديدن اعتماد عمومي به آموزش وپرورش به عنوان بزرگترين سرمايه نظام جهوري اسلامي.

دكتر روحاني رئيس جمهور محترم مي گويند:  « من قبول دارم هر نظام اجتماعى و سياسى تأكيدات ايدئولوژيك و سياسى روى آموزش و پرورش خود دارد، ولى در كشور ما نگاه سياسى و ايدئولوژيك به آموزش و پرورش خيلى شديد است. عده اي مي خواهند كاستي ها و ناكارآمدي ها در بقيه عرصه ها را با تغيير ذهنيت فرزندان مردم در مدارس جبران كنند. برخى فكر مي كنند نظام آموزشى كاركرد اولش در خدمت دستگاه سياسى بودن است، ولى اين طور نيست. دستگاه هاي ديگر، اگر در كارشان ناكارآمد باشند، قادر نيستند از طريق آموزش و پرورش تصور مردم را تغيير دهند. »اين نگاه رئيس جمهور به آموزش و پرورش را بايد ارج نهاد و در راستاي اجابت اين دغدغه بهتر است كه آموزش و پرورش را از سياست زدگي و طمع كاري هاي جناح ها و گروه ها دور نگه داشت و از همه بخواهيم كه با يك نگاه ملي ودرراستاي سياست كلان نظام و رهبرمعظم انقلاب از آموزش و پرورش مراقبت و حمايت كنند.

ركن دوم، معلم هاي نجيب، شريف، قانع و همراهان هميشگي نظام و انقلاب هستند :
جامعه ما تصورى آرمانى از معلم ساخته و دائم انتظاراتى از او دارد، ولى متناسب با انتظاراتش به معلم اهميت و امكانات نمى دهد. معلم ها به اين كه دائم آن ها را با عبارات عاشقانه و ادبى تقديس كنيم نياز ندارند. ..البته معلم هاي ما فهيم هستند وشرايط كشور را با توجه به گزارش رئيس جمهور محترم به خوبي درك مي كنند. ما بايد براي منزلت ،هويت، كرامت وبهبود شرايط حرف هاي معلمي در كشورمان به دنبال برنامه هايي اثربخش باشيم. تا قدمي براي آنها برنداشته ايم جار وجنجال هم نكنيم. رئيس جمهور شرايط اقتصادي آموزش و پرورش را مرتبط با اقتصاد كشور دانسته است.

وزير آموزش و پرورش دولت تدبير و اميد، در گام اول تصميم به شناسايي فرصت هاي اقتصادي، منابع جديد اقتصادي، بسترهاي مشاركت ديگران در آموزش و پرورش گرفته است و اميدوار است كه ماحصل اين كار را ما ههاي آينده معلمان آرام آرام احساس نمايند.

نكته ديگر اين كه توجه به معلمان و احياي مرجعيت آنها تنها به معيشت محدود نمي شود، مابايد در مدرسه هايمان حق اظهار نظر معلم ها را به رسميت بشناسيم، بايد از سكوت معلم عبور كنيم، بايد با زبان احترام و تواضع با آنها گفت گو كنيم، چرا نبايد كرسي هاي آزاد انديشي كه مطالبه رهبرانقلاب است از آموزش وپرورش شروع شود ؟

وزير آموزش و پرورش، دكتر حسن روحاني گفته است ما بايد از فرهنگ امنيتي حاكم بر نظام تعليم و تربيت به امنيت فرهنگي برسيم. به اين برسيم كه انگيزه در معلم و دانش آموز براي ياد دادن و ياد گرفتن بيشتر و بهتر شود و شوراي معلمان و شوراهاي دانش آموزي و گروه هاي آموزشي و علمي و انجمن اوليا و مربيان تقويت شود و حرف هايي كه اگر از قول به فعل در آيد مي تواند زمينه اي براي تكريم معلمان شود.

در بدنه معلمان آموزش و پرورش، خبره ترين كارشناسان و مديران كار آزموده تعليم و تربيت، وجود دارند. بايد با كمك فرهنگيان عزيز و شريف ومشاركت خانواده ها، بستر توسعه اقتصادى لازم براى سرمايه گذارى در آموزش و پرورش ايجاد شود. اميدواريم بتوانيم به گونه اي عمل كنيم كه آموزش و پرورش به عنوان شاه كليد دولت تدبير واميد پاسخگوي حماسه سياسي مردم شريف ايران و مجري امين و صادق فرامين رهبر معظم انقلاب و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران باشد.

عليرضا جدايي

مدير مسئول نشريه نگاه وزارت آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه