کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir
7:16 عصر دوشنبه، 21 بهمن 1392

ای آزادی!


روی دفترهایم،

روز میز تحریرم،روی درختان،

 روی ماسه، روی برف،                                                                                              

                                                             نام تو را می نویسم.

روی همه صفحه های خوانده شده،

روی صفحه های سفید،

روی سنگ و خون و کاغذ یا خاکستر،                                                

                                                             نام تو را می نویسم.

روی جنگل و کویر،

بر آشیانه ها و گل های طاووسی                                                                                           

                                                              نام تو را می نویسم.

روی همه ی تکه پاره های آسمان لاجوردی،

روی مرداب، این آفتاب پوسیده،

روی رودخانه، این ماه زنده،                                                 

                                                            نام تو را می نویسم.

و به نیروی یک واژه،

زندگی را از سر می گیرم،

من برای شناختن و نامیدن تو،

پا به جهان گذاشته ام                                                                                                                          ای آزادی!

از شعر بلند "ای  آزادی"  اثر   پل الوار ،شاعر فرانسوی

برگرفته از کتاب "آموزش و پرورش خودکامگان" ، تألیف محمود کریمی

 

 

آزادی چون به دست  آید باید  پاسش داشت  و حراستش کرد. آزادی را مرحله به مرحله باید تسخیر کرد.

 پیاله ای شیر   نیست  که یکبار سرکشیم و بیاساییم.راه هیمالیاست.

 دور، بلند  و دیریاب  که آن را تنها نمی توان  پیمود. باید  با  کوهنوردان همسفر شد.

" اکتاویوپاز"

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه