کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


10:44 عصر دوشنبه، 26 اسفند 1392

قهرماني ايران در جام‌جهاني کشتي در‌خاک آمريکا


تيم ملي کشتي آزاد ايران در فينال جام جهاني روسيه را قاطعانه و با حساب 6-2 شکست داد تا جشن قهرماني حدود 4 هزار ايراني در سالن مسابقه بر پا شود. اين سومين قهرماني متوالي ايران در جام جهاني بود. اسماعيل‌پور، محمدي، حسين‌خاني، لشگري، يزداني و قاسمي حريفان خود را شکست دادند و رحيمي و اکبري پيکار را به حريفان واگذار کردند.

نتايج و گزارش کشتي ها

57 کيلوگرم: حسن رحيمي 3– ويکتور لبدوف 4

اين کشتي مبارزه دو کشتي گير عنوان دار بود که هر دو قهرماني جهان را در کارنامه دارند. رحيمي در وقت اول با زير از مچ پا 2-0 برنده شد. لبدوف در وقت دوم تغيير تاکتيک داد و جدا کشتي گرفت تا از دور به پاهاي رحيمي برسد. در حالي که لبدوف نيرويش را گذاشته بود تا در 30 ثانيه آخر امتياز بگيرد، رحيمي حريف را از تشک بيرون برد و 3-0 پيش افتاد. در ادامه لبدوف رحيمي را در 30 ثانيه آخر خاک کرد و در ادامه نيز در 5 ثانيه آخر بار ديگر رحيمي را درخاک نشاند تا 4 بر 3 پيروز اين کشتي حساس شود. لبدوف پيش از اين يک بار هم رحيمي را در جام جهاني برده بود.

61 کيلوگرم: مسعود اسماعيل پور 12- بوگوموئف 6

اسماعيل پور در شروع کشتي دو امتياز از دست داد اما با کار کردن زياد، حريف را از نفس انداخت و با امتيازان پياپي 10-2 پيش افتاد. در ادامه بوگوموئف با يک دست و يک پا 4 امتياز گرفت اما اسماعيل پور کشتي را کنترل کرد و با خاک پاياني 12 بر 6 برنده شد.

65
کيلوگرم: سيد احمد محمدي 10 – علي بک گاجي اميف صفر

محمدي شروع عالي داشت و با دو بار بيرون بردن حريف و يک سالتو بارانداز 6-0 جلو افتاد. محمدي در ادامه با خاک و بارانداز 10 بر صفر پيروز شد تا جواب اعتماد رسول خادم را که او را در ترکيب قرار داده بود به خوبي بدهد و 4 امتياز مثبت هم بگيرد.

70 کيلوگرم: مصطفي حسين خاني 9 – ختيک تسابولوئف صفر

حسين خاني که کشتي هاي بسيار پخته اي در جام جهاني گرفت اين بار هم نمايش عالي داشت. اوبا يک خاک و يک بار روي پل نگه داشتن حريف 4-0 جلو افتاد. کشتي گير روس در ثانيه هاي پاياني وقت اول با دست به صورت حسين خاني ضربه زد تا داوران پنجمين امتياز را به ملي پوش ايران بدهند. حسين خاني در دقيقه پنجم روي زيرگيري حريف به پشتش پريد و در ادامه با بردن دست در مايه کنده کشي 9-0 کشتي را برد. ايران با اين پيروزي 3-1 جلو افتاد.

74
کيلوگرم: عزت الله اکبري صفر – شاميل کوداي ماگومداف 11

اکبري در وقت اول نمايش خوبي نداشت و 6 امتياز روي زيرگيري حريف از دست داد. در ادامه اکبري روي زيرگيري خودش فن خورد و به پل رفت تا 10-0 بازنده شود.اعتراض خادم نيز فايده‌اي نداشت و تنها يک امتياز ديگر به حساب ماگومداف واريز شد.

86 کيلوگرم: احسان لشگري 2 – آنزور اوريشف يک

در سه دقيقه اول لشگري به دليل اخطار کم کاري يک امتياز از دست داد. اوريشف که در المپيک به لشگري باخته بود، کشتي حريف ايراني را آناليز کرده بود و پاي چپ را عقب نگه مي داشت تا از يک خم گيري هاي لشگري فرار کند.

در سه دقيقه دوم کشتي گير روس اخطار کم کاري گرفت و کشتي 1-1 شد. در 20 ثانيه به پايان کشتي گير روس يک اخطار کم کاري ديگر گرفت و لشگري 2-1 پيش افتاد. لشگري با اين برد ارزشمند ايران را 4-2 پيش انداخت تا باخت مقابل آمريکا را به خوبي جبران کند.

97 کيلوگرم: رضا يزداني 12 – يوري بلونوفسکي 2

يزداني، دارنده دو مدال طلاي جهان کار دشواري نداشت و پس از اين که يک بار پايش از تشک بيرون رفت به راحتي بارها به پشت حريف رسيد و بارانداز اجرا کرد تا جمع امتيازاتش را در پايان وقت اول به 10 برساند. در سه دقيقه دوم يزداني يک امتياز ديگر داد اما در ادامه حريفش را خاک کرد و به امتياز 12 رسيد تا با امتياز عالي حريفش را شکست دهد. با پيروزي يزداني کشتي آخر در وزن 125 کيلوگرم تشريفاتي شد.

125 کيلوگرم: کميل قاسمي 3 – آنزور خيزريف صفر

قاسمي که همانند ديدار برابر آمريکا در اين رقابت نيز پيکاري تشريفاتي را پيش رو داشت در سه دقيقه نخست يک امتياز گرفت و بيشتر کشتي را اداره مي‌کرد تا خيزريف قدبلند امتياز نگيرد. در ابتداي سه دقيقه دوم قاسمي سرانجام به پاهاي حريف روس خود رسيد و او را از تشک بيرون انداخت و در ادامه بار ديگر حريف خسته خود را از تشک بيرون برد تا 3 بر صفر پيش بيفتد.

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه