کانون فرهنگیان اصفهان - isfkafa.ir


9:56 عصر پنج‌شنبه، 18 اردیبهشت 1393

رييس جمهور در مراسم تجليل از معلمان نمونه كشور:

فضای کلاس نباید امنیتی باشد تا دانش آموز بتواند سوال خود را بپرسد


«فضاي كلاس نبايد امنيتي باشد تا دانش آموز بتواند سوال خود را بپرسد.» اين صحبت رييس جمهور در مراسم تجليل از معلمان نمونه كشور است. به اعتقاد روحاني دانش آموزان نه تنها بايد در بخش هاي تدريس، بلكه بايد در شيوه اداره كشور هم بتوانند انتقاد كنند. روحاني در صحبت هايش بر لزوم مدار او سعه صدر بيشتر در جامعه تاكيد كرد. به گفته او جامعه ما در برخي موارد بي تحمل شده است و همين پايين بودن آستانه تحمل باعث شده در زندگي عادي، خانوادگي و سياسي خيلي زود رو در روي هم قرارگيريم. روحاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در جامعه ما از نظر زندگي و مسائل اجتماعي و اخلاقي مشكلاتي وجود دارد و بايد بهبود زندگي و اخلاق مردم در نظرمان باشد و در اين راستا دولت بار بسيار سنگيني بر دوش خود احساس مي كند. او تاكيد كرد مشكلات كشور ما بي ترديد حل شدني است و ما مي توانيم اين مشكلات را حل كنيم البته مسير سخت است اما كار شدني است. وي گفت: بگذاريم اميد و نشاط مردم سر جايش بماند و مردم در صحنه باشند و همه به هم كمك كنيم. همچنين از منفعت شخصي و خانواده خود به نفع مردم كشور عزيزمان بگذريم. او تاكيد كرد: ما مي خواهيم جايگاه بهتري در منطقه داشته باشيم و رابطه مان را با دنيا حل، تجارت مان را آسان تر كنيم و فناوري هاي علمي را راحت تر به كشورمان وارد كنيم و وضع بهداشت، سلامت و محيط زيست مان را هم بهتر كنيم و در برابر معضل آلودگي هوا و كمبود و نبود آب نيز بجنگيم و مبارزه كنيم و پيروز شويم .لزوم باز بودن فضاي نقد در مدارس پيش از اين نيز از سوي رييس جمهور مطرح شده بود. ايجاد زنگ گفت وگو و انشا در مدارس از جمله پيشنهادات روحاني در جشن آغاز سال تحصيلي در بين دانش آموزان بود. روز گذشته نيز رييس جمهور با طرح اين سوال كه آيا محيط مدرسه ما درست و امن است و محيط امنيتي نيست؟ گفت: بايد دنبال اين باشيم كه آيا دانش آموز ما سر كلاس بدون دغدغه و ناراحتي سوالي را كه دارد مي پرسد؟ او ادامه داد: البته من وجود نظم در كلاس و احترام در برابر معلم را قبول دارم و اين كار درست است اما در عين حال دانش آموز بايد بتواند بي دغدغه و به راحتي سوال خود را بپرسد و پرسشگري را حق خود بداند و ببيند اگر چند بار سوالش را پرسيد با چشم و نگاه و يا چهره در هم كشيده معلم تنبيه نمي شود. به نظر او تنبيه فقط بنشين، حرف نزن، سوال نكن نيست، بلكه دانش آموز بايد مطمئن شود حتي با نگاه معلم نيز در چنين صورتي تنبيه نخواهد شد. روحاني با بيان اينكه نگاه معلم بايد مهربانانه و توام با رحمت باشد، افزود: بايد به دنبال اين بود كه آيا چنين آزادي اي براي پرسيدن سوال از سوي دانش آموز هست و آيا دانش آموز حق نقد و انتقاد نه فقط در بخش هاي مربوط به تدريس، بلكه در شيوه اداره كشور را دارد يا خير؟به گفته روحاني هر چه كلاس امن تر باشد و دانش آموز بدون دغدغه بپرسد و سوال كند در واقع آن كلاس براي پرورش خلاقيت دانش آموزان ما مفيدتر خواهد بود. ما نمي خواهيم اين طور باشد كه دانش آموز فقط يكسري محفوظات را حفظ كند و اگر درسش تمام شد و از او سوالي پرسيديم او نتواند پاسخي دهد. رييس جمهور در ادامه گفت: ما در جامعه و كشوري هستيم كه بايد در آن به جوانان و نوجوانان مان مدارا، تحمل و سعه صدر را هم با بيان و هم با عمل مان ياد بدهيم. جامعه ما در برخي موارد بي تحمل شده و آستانه تحمل پايين است و در زندگي عادي، چه خانوادگي و چه سياسي رو در روي هم قرار مي گيريم، در حالي كه ما ملت بزرگ ايرانيم كه داراي دين بسيار عظيمي مثل اسلام هستيم، ما پيرو خاندان رسالتيم. چه كار بايد بكنيم كه در كلاس درس سعه صدر، حوصله، مدارا، تحمل و دوري از افراطي گري را به دانش آموزان مان ياد بدهيم. روحاني با بيان اينكه رقابت هاي حزبي و جناحي و نقد اشكال ندارد، گفت: اما اصل براي ما منافع ملي و فرهنگ ايراني، اسلامي و هويت ايراني- اسلامي نسل جوان بايد باشد و نبايد اين اهداف بلند را از ياد ببريم. ما وقتي پيروز مي شويم كه بر تمام مشكلات غالب شويم. رييس جمهور در ادامه اظهار كرد: نه فقط به خاطر اينكه امروز برخي دانش آموزان شما ممكن است پاي صندوق راي بروند تاثيرگذارند و دانشجويان هم همين طور، به طور كلي نوجوانان و جوانان ما امروز تاثيرگذارند. مخفي نكنيم كه آنها گاهي برخي مسائل را بهتر مي فهمند اگرچه بعضي وقت ها براي يك پدر سخت است كه ببيند دختر و پسر جوانش مسائل سياسي جامعه و حتي شرايط منطقه و بين المللي را بهتر مي فهمد، اما به هر ترتيب خوشبختانه در بسياري از خانه ها جوانان در بيان و تفسير مسائل گوي سبقت را از بزرگان آن خانه ربوده اند كه اين جاي افتخار دارد. وي گفت: بگذاريم اميد و نشاط مردم سر جايش بماند و مردم در صحنه باشند و همه به هم كمك كنيم. همچنين از منفعت شخصي و خانواده خود به نفع مردم كشور عزيزمان بگذريم. ما مي خواهيم جايگاه بهتري در منطقه داشته باشيم و رابطه مان را با دنيا حل، تجارت مان را آسان تر كنيم و فناوري هاي علمي را راحت تر به كشورمان وارد كنيم و وضع بهداشت، سلامت و محيط زيست مان را هم بهتر كنيم و در برابر معضل آلودگي هوا و كمبود و نبود آب نيز بجنگيم و مبارزه كنيم و پيروز شويم.به گفته روحاني سال گذشته 1900 ميليارد تومان براي دادن كسري ها و بدهي هاي گذشته پرداخت شد و امسال نيز براي حل معضل پاداش بازنشستگان 700 ميليارد اختصاص پيدا كرده است.

 

 

 

 

به اشتراک بگذراید
 

اخبار و مقالات را از طریق ای میل دریافت کنید:
خبرنامه